Winibeu

Stručný prehľad činnosti jednotlivých modulov :

 

 • SPRÁVA:
  • Nastavenie organizácie
  • Základné číselníky organizácie – správa číselníkov
  • Export
  • Import
 • ÚČTOVNÍCTVO
  • Účtovný rozvrh
  • Účtovné zápisy
   • Účtovný denník
   • Kontované zápisy
    • Skupinové
    • Štandartné
    • Zaúčtovanie položky z konkrétneho modulu (väzba na doklad)
    • Generované účtovné zápisy (z jednotlivých modulov)
    • Počiatočné stavy
  • Účtovné knihy
   • Hlavná kniha
   • Zborník
  • Účtovné výkazy
   • Súvaha
   • Výsledovka
   • Cash Flow
  • Rozpočet
   • Návrh rozpočtu
   • Schválený rozpočet
   • Úpravy rozpočtu
   • Čerpanie rozpočtu
  • Plán nákladov a výnosov
   • Návrh plánu
   • Schválenie plánu
   • Úprava plánu
   • Plnenie plánu
  • Číselníky
  • Uzávierky
  • Rôzne
  • Nastavenie modulu
  • Číselné rady dokladov
 • DODÁVATELIA
  • Doklady
   • Prijaté doklady – kniha
   • Ponuky
   • Objednávky
   • Dodacie listy
   • Zálohové faktúry
   • Faktúry
   • Dobropisy
   • Ťarchopisy
   • Doklady - potvrdzovanie
  • Úhrady
   • Úhrady dokladov
    • Homebanking
    • Neprijaté príkazy
   • Úhrady – potvrdzovanie
   • Neprijaté príkazy
  • Saldokonto
   • Akontá
  • Interné doklady
   • Platobný poukaz
   • Krycí list
  • Vzájomné zápočty
  • Uzávierky
   • Zaúčtovanie dokladov
   • Nastavenie ročných obratov
   • Bilančný kurzový rozdiel
  • Číselníky
  • Rôzne
   • Vyradenie dokladov - archív
   • Zrušenie dokladov
   • Export, Import
  • Nastavenie modulu
  • Číselné rady dokladov
 • ODBERATELIA
  • Doklady
   • Dátum odoslania – kniha
   • Ponuky
   • Objednávky
   • Dodacie listy
   • Zálohové faktúry
   • Faktúry
   • Dobropisy
   • Ťarchopisy
   • Doklady - potvrdzovanie
  • Spätné úhrady
   • Spätné úhrady dokladov
    • Homebanking
    • Neprijaté príkazy
   • Spätné úhrady – potvrdzovanie
  • Saldokonto
   • Akontá
  • Penalizácia
  • Vzájomné zápočty
  • Uzávierky
   • Zaúčtovanie dokladov
   • Nastavenie ročných obratov
   • Bilančný kurzový rozdiel
  • Číselníky
  • Rôzne
   • Vyradenie dokladov - archív
   • Zrušenie dokladov
   • Export, Import
  • Nastavenie modulu
  • Číselné rady dokladov
 • SKLAD
  • Skladové karty
   • Evidencia – tovar,materiál, služby, majetok – DHM, OTE a pod.
   • Sledovanie cien, úložné miesta, atribúty, obraty - história
  • Skladové doklady
   • Objednávky pre sklad
   • Príjemky
   • Výdajky
   • Prevodky – výdaj
   • Prvodky – príjem
   • Inventúrny doklad
   • Stornodoklady
   • Potvrdzovanie dokladov
  • Číselníky
  • Uzávierky
   • Zaúčtovanie dokladov
   • Denná údržba
   • Inventúra
   • Ročná uzávierka
  • Rôzne
   • Vyradenie dokladov - archív
   • Zrušenie dokladov
   • Export, Import
  • Nastavenie modulu
  • Číselné rady dokladov
 • MAJETOK
  • Evidencia majetku
   podľa skupín majetku, vlastností majetku, príslušenstva, pohybov
   odpisov, zaúčtovania – karta majetku sa môže vytvárať aj preberaním z dokladov
   skladových, dodávateľských
  • Doklady
   • Zaradenie majetku
   • Vyradenie majetku
   • Prevod majetku
   • Zhodnotenie majetku
  • Uzávierky
   • Generovanie odpisov
   • Zaúčtovanie odpisov
   • Ročná uzávierka
  • Číselníky
  • Rôzne
   • Vyradenie dokladov - archív
   • Zrušenie dokladov
   • Export, Import
  • Nastavenie modulu
  • Číselné rady dokladov
 • BANKA
  Vo vývoji – párovanie úhrad, prepojenie na saldokonto, zaúčtovanie, homebanking
  bánk,vrátane štátnej pokladnice
 • POKLADNICA
  • Doklady
   • Archív dokladov
   • Príjmové – možnosť evidovať hotovostné platby od poplatníkov
   • Výdavkové
   • Zálohové
   • Vyúčtovacie
   • Doklady – potvrdzovanie
  • Interné doklady – Krycí list
  • Uzávierky
   • Uzávierka pokladnice – pokladničná kniha
   • Zaúčtovanie pokladnice
   • Bilančný kurzový rozdiel
   • Ročná uzávierka
  • Číselníky
  • Rôzne
   • Vyradenie dokladov - archív
   • Zrušenie dokladov
   • Export, Import
  • Nastavenie modulu
  • Číselné rady dokladov
 • ZMLUVY – vo vývoji
  • Evidencia zmlúv
  • Úhrady
  • Saldokonto
  • Penalizácia
  • Uzávierky
  • Číselníky
  • Rôzne
 • PoDAP – plánuje sa dokončiť v prvom štvrťroku 2006
  • Pohľadávky
  • Dane a Poplatky
 • POMÔCKY
  • Kalkulačka
  • Daňová kalkulačka
  • Kurzová kalkulačka
  • Výpočet penále
  • Mincovka zo sumy
  • Mincovka z platidiel
 • SERVIS
  • Administrácia
   • Používateľské skupiny
   • Nastavenie prístupových práv
  • Nastavenia
  • Zobraziť
   • Panel nástrojov
   • Stavový riadok
  • Heslá
  • Obnovenie nastavení modulov
  • Registrácia
  • Inicalizačná databáza
  • Zmena používateľa
  • Poslať oznam
  • Virtuálna tlač
 • POMOC
  • Obsah pomoci
  • O aplikácii