Microsoft AER

Microsoft AER

Od februára 2008 sme autorizovaným predajcom akademických licencií Microsoft AER - licencií pre školstvo. O cenách všetkých produktov spoločnosti Microsoft sa môžete dozvedieť na našich´telefónnych číslach, prípadne na emailovej adrese. Viď sekcia Kontakt.

Academic Open License 6.0 – multilicenčný program pre malé a stredne veľké vzdelávacie inštitúcie

Open License pre vzdelávanie 6.0 dovoľuje vašej organizácii flexibilne objednávať licencie presne tých produktov, ktoré práve potrebujete. Na želanie a podľa požiadaviek našich zákazníkov bol tento multilicenčný program veľmi zjednodušený a predstavuje ľahký spôsob získavania licencií produktov s podstatnou zľavou.

Súčasná verzia tohto multilicenčného programu je v platnosti od 1. októbra 2001.

Výška zľavy sa v tomto multilicenčnom programe stanoví vždy podľa objemu prvej objednávky každého zákazníka, ktorá sa samozrejme ďalej navyšuje v prípade zákazníka z radov vzdelávacích inštitúcií. Zľava je pre jednotlivé produkty vyčíslená samostatne a pohybuje sa medzi 70 % - 80 %. Jedinou podmienkou získania nielen týchto finančných výhod je minimálny počet objednaných licencií pri prvom nákupe. Tento počet bol stanovený na 5 kusov skutočne akýchkoľvek licencií. Na základe tejto prvej objednávky zákazník získa Licenčnú zmluvu, ktorá umožňuje zákazníkovi (s registračným číslom tejto zmluvy) počas nasledujúcich dvoch rokov objednávať si ďalšie licencie produktov, aj po jednej, v rovnakej kategórii zliav.

Médiá (CD-ROMy) s inštaláciami produktov môžete získať samostatne od predajcu licencií (nás), alebo od servisnej organizácie spoločnosti Made In po predložení dokladu (daňového) o legálnom nadobudnutí príslušných licencií. Jedno inštalačné médium daného produktu môžete použiť toľkokrát na rôznych počítačoch, aby ste dosiahli príslušný počet inštalácií, ktorý zodpovedá počtu legálne získaných licencií.