Nová verzia WinIBEU 5.00.0

Verzia je určená pre spracovanie štvrťročných výkazov za 1. štvrťrok 2011. Zmeny boli vo výkaze Fin 1-04 pre štátne rozpočtové organizácie a vo výkaze 7-04 v časti II. Prehľad o stave bankových účtov. Organizácie, ktorých sa zmeny netýkajú môžu vytvoriť výkazy aj vo verzii 4.04.0. Odporúčame ale nainštalovať si verziu 5.00.0, nakoľko sú v nej sprístupnené medzivýkazové kontroly na 1. štvrťrok, ktoré vo verzii 4.04.0. nie sú prístupné. Upozorňujeme na zmeny v Odporúčanom členení (sú zvýraznené oranžovou farbou), najmä na povinnosť štátnych RO naplniť do 1. znaku SY11 u účtov 224 a 225 znak R alebo M. V predchádzajúcich verziách v prípade nevyplnenia bol znak M alebo R naplnený podľa zdroja, čo vo verzii 5.00.0 už nie je.

Čítať celý článok: Nová verzia WinIBEU 5.00.0

 

Microsoft AER

Od februára 2008 sme autorizovaným predajcom akademických licencií Microsoft AER - licencií pre školstvo. O cenách všetkých produktov spoločnosti Microsoft sa môžete dozvedieť na našich telefónnych číslach, prípadne na emailovej adrese. Bližšie informácie sekcia Microsoft AER alebo viď sekcia Kontakt.