Služby

 • Poskytujeme služby pre firmy i jednotlivých zákazníkov
  Služby spočívajú návrhom riešenia počítačových systémov po stránke hardware i software, zahŕňajú repasáciu existujúcich počítačových systémov i vlastnú technickú realizáciu nových počítačových zariadení a systémov. Zavádzame aplikačný software a inštalujeme rôzne programy a systémy. Súčasťou služieb je poradenská činnosť, servis počítačov a príslušenstva.

 • Návrhy a projekty počítačových sietí
  Táto činnosť zahrňuje predprojektovú činnosť, analýzu súčastného stavu, predbežnú štúdiu a doporučené hardwarové riešenie.

 • Realizácia sietí
  Zabezpečujeme vlastnú realizáciu dátových počítačových sietí metalických a bezdrôtových (WiFi) . Vykonávame správu nových i už existujúcich sietí.

 • Dodávka sieťových komponentov
  Dodávame a inštalujeme široký sortiment pasívnych a aktívnych komponentov pre počítačové siete od popredných počítačových výrobcov.

 • Dodávka počítačových systémov
  Ponúkame široký sortiment značkových počítačov.

 • Dodávka periférnych zariadení
  Ponúkame špičkové periférne zariadenia od popredných svetových výrobcov. Ide predovšetkým o tlačiarne, skenery, multifunkčné zariadenia, fotoaparáty, grafické tablety, dataprojektory. Patrí sem aj široký sortiment spotrebného materiálu k týmto zariadeniam. Samozrejmosťou je ich stály servis a prípadná modernizácia.

 • Predaj značkového hardware
  Predávame značkový hardware: PC a servery, tlačiarne, síeťové komponenty, základné dosky, procesory, pamäte, skrinky a zdroje, grafické adaptéry, CD a DVD mechaniky, zvukové karty, radiče, pevné disky, disketové mechaniky, klávesnice, monitory, modemy, výmenné a prenosné disky, zálohovacie zariadenia, záložné zdroje, skenery a grafické tablety, kopírky, kancelársku techniku , spotrebný materiál a ďalšie ...

 • Dodávky software
  Súčasťou služieb v oblasti software je integrácia existujúceho programového vybavenia a nasadenie softwarových produktov komerčných výrobcov do realizovanej počítačovej siete. Zabezpečujeme špeciálny software pre profesionálnu prácu, ale aj software pre bežné a ľahké používanie. Poradíme Vám pri jeho výbere (s ohľadom na naše skúsenosti) a doporučíme najschodnejšiu variantu práve pre Vás, alebo Vašu firmu.

 • Distribujeme a inštalujeme:
  Operačné systémy, kancelárske balíky, grafické programy, databázy, zálohovanie, programové vybavenie pre Internet, účtovnícke systémy, mzdy, stravovacie prevádzky a dalšie ...

 • Kladieme dôraz na spokojnosť našich súčastných ale aj budúcich klientov.