Služby

  • Poskytujeme služby pre firmy i jednotlivých zákazníkov
    Služby spočívajú návrhom riešenia počítačových systémov po stránke hardware i software, zahŕňajú repasáciu existujúcich počítačových systémov i vlastnú technickú realizáciu nových počítačových zariadení a systémov. Zavádzame aplikačný software a inštalujeme rôzne programy a systémy. Súčasťou služieb je poradenská činnosť, servis počítačov a príslušenstva.

  • Návrhy a projekty počítačových sietí
    Táto činnosť zahrňuje predprojektovú činnosť, analýzu súčastného stavu, predbežnú štúdiu a doporučené hardwarové riešenie.

  • Realizácia sietí
    Zabezpečujeme vlastnú realizáciu dátových počítačových sietí metalických a bezdrôtových (WiFi) . Vykonávame správu nových i už existujúcich sietí.

  • Dodávka sieťových komponentov
    Dodávame a inštalujeme široký sortiment pasívnych a aktívnych komponentov pre počítačové siete od popredných počítačových výrobcov.

  • Dodávka počítačových systémov
    Ponúkame široký sortiment značkových počítačov.

  • Dodávka periférnych zariadení
    Ponúkame špičkové periférne zariadenia od popredných svetových výrobcov. Ide predovšetkým o tlačiarne, skenery, multifunkčné zariadenia, fotoaparáty, grafické tablety, dataprojektory. Patrí sem aj široký sortiment spotrebného materiálu k týmto zariadeniam. Samozrejmosťou je ich stály servis a prípadná modernizácia.

  • Predaj značkového hardware
    Predávame značkový hardware: PC a servery, tlačiarne, síeťové komponenty, základné dosky, procesory, pamäte, skrinky a zdroje, grafické adaptéry, CD a DVD mechaniky, zvukové karty, radiče, pevné disky, disketové mechaniky, klávesnice, monitory, modemy, výmenné a prenosné disky, zálohovacie zariadenia, záložné zdroje, skenery a grafické tablety, kopírky, kancelársku techniku , spotrebný materiál a ďalšie ...

  • Dodávky software
    Súčasťou služieb v oblasti software je integrácia existujúceho programového vybavenia a nasadenie softwarových produktov komerčných výrobcov do realizovanej počítačovej siete. Zabezpečujeme špeciálny software pre profesionálnu prácu, ale aj software pre bežné a ľahké používanie. Poradíme Vám pri jeho výbere (s ohľadom na naše skúsenosti) a doporučíme najschodnejšiu variantu práve pre Vás, alebo Vašu firmu.

  • Distribujeme a inštalujeme:
    Operačné systémy, kancelárske balíky, grafické programy, databázy, zálohovanie, programové vybavenie pre Internet, účtovnícke systémy, mzdy, stravovacie prevádzky a dalšie ...

  • Kladieme dôraz na spokojnosť našich súčastných ale aj budúcich klientov.